Liên Hệ

Bibiko Farm

Địa chỉ: 228 Tran Hung Dao, An Phu, Ninh Kieu, Can Tho
Số điện thoại: +84.1627191895
Email: phamhaidang78@outlook.com
Website: http://www.bibikofarm.com